Adatkezelési tájékoztató

Rendeles.fiokaetterem.hu Adatkezelési tájékoztató

Városmajori Sarok kft.

Rendeles.fiokaetterem.hu Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

A/Az Városmajori Sarok kft. (1065 Budapest, Révay köz 2, adószám: 24185534-2-42, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 994570) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: rendeles.fiokaetterem.hu Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://rendeles.fiokaetterem.hu//adatvedelem
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Városmajori Sarok kft.
Székhely: 1065 Budapest, Révay köz 2 E-mail: webshop@fiokaetterem.hu Telefon: 06301757875